Metodologie

REGULAMENT PRIVIND MOBILITĂŢILE
ÎN CADRUL PROGRAMULUI COMUNITAR LLP/ERASMUS

Organizarea şi desfăşurarea mobilităţilor studenţeşti în cadrul Programului comunitar în educaţie ERASMUS, la nivelul Universităţii „Nicolae Titulescu” din Bucureşti se întemeiază pe principiile enunţate în Carta Universitară Europeană şi recomandările Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (A.N.P.C.D.E.F.P., Departamentul ERASMUS).

Programul ERASMUS poate funcţiona în bune condiţii numai cu participarea activă şi concertată a tuturor factorilor implicaţi, şi anume:
– Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (A.N.P.C.D.E.F.P., Departamentul ERASMUS);
– Consiliul de Administraţie/Rector (coordonatorul instituţional, Biroul Programe Comunitare – ERASMUS – BPC, Serviciul Contabilitate);
– Facultăţi (responsabilul ERASMUS, decani, secretariatele facultăţilor, şefi de catedră, cadre didactice, studenţi).

CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE

Art. 1. Mobilitatea de studiu se întemeiază pe acorduri inter-instituţionale încheiate doar cu instituţii care deţin Carta ERASMUS, acordată de Comisia Europeană. Această Cartă reprezintă cadrul general al tuturor activităţilor de cooperare europeană desfăşurate în cadrul Programului ERASMUS, oferind universităţilor dreptul de a participa la program odată ce este aprobată. Acordurile de cooperare ERASMUS sunt semnate de preşedintele Consiliului de Administraţie/ Rectorul Universităţii Nicolae Titulescu şi reprezintă, în primul rând, angajamentul oficial al acestora de a coopera în cadrul Programului ERASMUS. De asemenea, click aici pentru continuare…